4 Ziet, de Bewaarder Israels zal niet sluimeren, noch slapen.