8 De HEERE zal uw uitgang en uw ingang bewaren, van nu aan tot in der eeuwigheid.