6 De zon zal u des daags niet steken, noch de maan des nachts.