7 De HEERE zal u bewaren van alle kwaad; uw ziel zal Hij bewaren.