7 Vrede zij in uw vesting, welvaren in uw paleizen.