8 Om mijner broederen en mijner vrienden wil, zal ik nu spreken, vrede zij in u!