9 Om des huizes des HEEREN, onzes Gods wil, zal ik het goede voor u zoeken.