8 En Hij zal Israel verlossen van al zijn ongerechtigheden.