6 Mijn ziel wacht op den HEERE, meer dan de wachters op den morgen; de wachters op den morgen.