10 Weer het aangezicht Uws Gezalfden niet af, om Davids, Uws knechts wil.