8 Sta op, HEERE! tot Uw rust, Gij en de ark Uwer sterkte!