9 Dat Uw priesters bekleed worden met gerechtigheid, en dat Uw gunstgenoten juichen.