1 Hallelujah! Prijst den Naam des HEEREN, prijst Hem, gij knechten des HEEREN!