21 Geloofd zij de HEERE uit Sion, Die te Jeruzalem woont. Hallelujah!