17 Die grote koningen geslagen heeft; want Zijn goedertierenheid is in der eeuwigheid.