18 En heeft heerlijke koningen gedood; want Zijn goedertierenheid is in der eeuwigheid.