19 Sihon, de Amorietischen koning; want Zijn goedertierenheid is in der eeuwigheid.