22 Ten erve aan Zijn knecht Israel; want Zijn goedertierenheid is in der eeuwigheid.