21 En heeft hun land ten erve gegeven; want Zijn goedertierenheid is in der eeuwigheid.