4 Wij zeiden: Hoe zouden wij een lied des HEEREN zingen in een vreemd land?