5 Indien ik u vergeet, o Jeruzalem! zo vergete mijn rechterhand zichzelve!