2 Wij hebben onze harpen gehangen aan de wilgen, die daarin zijn.