24 En zie, of bij mij een schadelijke weg zij; en leid mij op den eeuwigen weg.