23 Doorgrond mij, o God! en ken mijn hart; beproef mij, en ken mijn gedachten.