22 Ik haat hen met volkomen haat, tot vijanden zijn zij mij.