1 Een onderwijzing van David, een gebed, als hij in de spelonk was.