2 Ik riep met mijn stem tot den HEERE; ik smeekte tot den HEERE met mijn stem.