13 Want Hij maakt de grendelen uwer poorten sterk; Hij zegent uw kinderen binnen in u.