15 Hij zendt Zijn bevel op aarde; Zijn woord loopt zeer snel.