14 Die uw landpalen in vrede stelt; Hij verzadigt u met het vette der tarwe.