5 Onze Heere is groot en van veel kracht; Zijns verstands is geen getal.