1 Hallelujah! Looft den HEERE uit de hemelen; looft Hem in de hoogste plaatsen!