7 Om wraak te doen over de heidenen, en bestraffingen over de volken;