6 De verheffingen Gods zullen in hun keel zijn; en een tweesnijdend zwaard in hun hand;