1 Een gouden kleinood van David. Bewaar mij, o God! want ik betrouw op U.