8 Bewaar mij als het zwart des oogappels, verberg mij onder de schaduw Uwer vleugelen,