13 Van den glans, die voor Hem was, dreven Zijn wolken daarhenen, hagel en vurige kolen.