47 De HEERE leeft, en geloofd zij mijn Rotssteen, en verhoogd zij de God mijns heils!