48 De God, Die mij volkomen wraak geeft, en de volken onder mij brengt;