12 Ook wordt Uw knecht door dezelve klaarlijk vermaand; in het houden van die is grote loon.