13 Wie zou de afdwalingen verstaan? Reinig mij van de verborgene afdwalingen.