19 Zij delen mijn klederen onder zich, en werpen het lot over mijn gewaad.