20 Maar Gij, HEERE! wees niet verre; mijn Sterkte! haast U tot mijn hulp.