21 Red mijn ziel van het zwaard, mijn eenzame van het geweld des honds.