22 Verlos mij uit des leeuwen muil; en verhoor mij van de hoornen der eenhoornen.