29 Want het koninkrijk is des HEEREN, en Hij heerst onder de heidenen.