3 Want Uw goedertierenheid is voor mijn ogen, en ik wandel in Uw waarheid.