4 Ik zit niet bij ijdele lieden, en met bedekte lieden ga ik niet om.