5 Ik haat de vergadering der boosdoeners, en bij de goddelozen zit ik niet.