8 HEERE! ik heb lief de woning van Uw huis, en de plaats des tabernakels Uwer eer.